Cases, FAQ & vidensdeling

Find inspiration i vores cases, FAQ og vidensdelinger

Her har vi samlet et udpluk af skader vi har behandlet det seneste år. Kataloget er skabt ud fra opslag vi har offentliggjort på LinkedIn og kan danne inspiration og viden til at finde og observere skader på sin egen ejendom.

Nysgerrig på hvad vores fugttekniker kan hjælpe dig med? Vi giver dig her et indblik i de opgaver vi blandt andet støder på i hverdagen samt præsenterer de værktøjer en fugttekniker er udstyret med.

Problemer med fugt og skimmelsvamp i 8 stuelejligheder i storby gav udfordringer for beboerne. Alle ydervægge er renoveret indvendigt og beboerne har nu et lejlighedskompleks med større værdi, bedre indeklima og energibesparelser.

Fugtskader og skimmelsvamp i kælder gav problemer med indeklimaet. Kælderen var ikke egnet til at opholde sig i, så der var behov for at få renoveret fugtskaderne og beboerne har nu soveværelse i kælderen.

SKADEteknik til event for årets skadeservice
udtørring igang for at fjerne fugt

Vi udfører fugt- og skimmelundersøgelser, og kan sagtens følge op på punkter i din tilstandsrapport vedr. disse udfordringer. Vi giver dig klarhed om hvad der skal til for at løse udfordringerne, så du er bedre klædt på til huskøbet.

Lugtgener i form af jordslået lugt, “sommerhuslugt” og muglugt kan være tegn på skimmelsvamp og fugtskade. Vi kan undersøge det ved fugtmåling, prøvetagning og besigtigelse inkl. lille rapport, du evt. kan sende til dit forsikringsselskab og dermed få klarhed over skaden og om der er dækning fra dit forsikringsselskab.

Er der ikke tegn på skimmelsvamp, men din mistanke ligger herpå, kan vi undersøge din bolig ved fugtmåling og f.eks. en DNA skimmeltest der kan afsløre skjult skimmelsvamp i din bolig.

Skimmelsvamp i dit loftrum er ikke nødvendigvis et problem for dit indeklima, men det kan gøre det vanskeligt at sælge et hus og det nedsætter anvendeligheden af dit loftrum, da det ikke egner sig til opbevaring af indbo og julepynt. Vi kan hjælpe med omfangsvurdering og skimmelsanering.

Årsagen kan være en vandskade under jeres gulv, eller et problem med opstigende fugt. Vi kan udføre en fugtmåling og komme med forslag til løsning af problemet.

Ja, det kan det godt. Er der fugt i de gamle vægge bagved, kan der være vækst af skimmelsvamp. Det kan give indeklimaproblemer. Vi kan udføre test for skimmelsvamp samt fugtmålinger for dig, så du får overblik på problemet.

Ja, løsningen kan være en vandtæt membran. Vi har et produkt der hedder MB2K. Det er effektivt til at stoppe vandindtrængningen. Produktet kan ligeledes løse vandindtrængning ved andre konstruktioner i din bygning.

En ozongenerator kan fjerne lugtgener, bakterier, virus og svampesporer. Problemer med lugt eller et dårligt indeklima, måske fordi der er sket et dødsfald i din bolig, en tidligere beboer har haft hund eller kat, rygning eller andre kilder til lugtgener og dårligt indeklima kan elimineres med ozon. Døjer du med allergi, astma eller KOL, kan ozon være med til at rense dit indeklima for generende stoffer. Ozon er en luftart benævnt O3, som nedbryder partikler og lugtstoffer. Ophold i et lokale mens der er en behandling i gang er skadeligt, men 1-2 timer efter en behandling omdannes ozonen til almindelig ilt og vand igen, og indeklimaet er frisket op. Ozon kan ikke fjerne lugten hvis kilden stadig er der, så i slemme tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne inficerede bygningsdele eller udføre en grundig nedvaskning af f.eks. træværk med lugtgener i. Her kan benyttes Protox Hysan. Ozon kan benyttes overalt hvor der er problemer med lugt eller bakterier, lige fra boliger til biler.

Har du haft en oversvømmelse, kan der være brug for at tørre din bygning ud igen, for at undgå lugt og skimmelsvamp eller at konstruktioner rådner. En udtørring foregår med tør luft og varme. Vi har affugtningsmaskiner der laver fugtig luft om til tør luft, så vandet fra konstruktionerne kan fordampe og tørre ud. I en del sager bruges der også varme, da varme øger affugtningshastigheden væsentligt grundet en større afdampning af fugt.

Et dårligt indeklima kommer af mange ting, så der findes derfor også mange løsninger. Vi anbefaler at få en af vores konsulenter ud til jer for en gennemgang af problemerne. De forskellige løsninger kan være alt fra renovering af fugtskader, fjernelse af skimmelsvamp, etablering af varme og ventilation, luftrensning, nye konstruktioner til eliminering af dårlig lugt, partikler, virus og bakterier, som f.eks. selvrensende malinger til vægge eller selvrensende indeklimatrægulve.

Prøv at læse mere her, hvor vi uddyber udfordringerne med sommerhuslugt.

Indhent tilbud på din næste opgave

Vi vender tilbage hurtigst muligt

Hvorfor vælge os?